Přihláška do spolku

Vítáme každou pomocnou ruku, tu podanou i tu přiloženou
ke společnému zvelebování našeho města.  

Přihlášku je stejně nutno potvrdit svým podpisem v papírové podobě.