O nás

Jsme nepolitickým občanským sdružením, které do svých řad rádo přivítá všechny, kteří rádi přiloží ruku k dílu a bude je těšit pocit, že něco dobrého vykonali.

Nejsme spolek několika podivínů, ale obyčejní lidé, kteří chtějí občas udělat i něco navíc pro ochranu krajiny, přírody a lidské morálky. 

Naše cíle a účely jsou:

 • ochrana přírody a krajiny,
 • poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti ochrany životního prostředí,
 • okrašlování a zvelebování Roztok a okolí,
 • povzbuzování sounáležitosti člověka s přírodou,
 • chránit a obnovovat kulturní památky, geologické zvláštnosti a krajinné rázovitosti (např. Tiché údolí, Levý Hradec, Řivnáč, břeh Vltavy),
 • chránit a povznášet mezilidskou solidaritu a vzájemnou pomoc.

... a formy činnosti:

 • členské schůzky,
 • akce zaměřené k obnovení a zkrášlení předem vytipovaných míst,
 • zřizování nových estetických prvků v krajině,
 • vydávání periodických a neperiodických publikací,
 • praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,
 • organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody,
 • pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, workshopy),
 • pořádání kulturních akcí (představení, koncerty, výstavy),
 • účast ve správních i jiných řízeních, v souladu se základními účely a cíli spolku.

Jak to celé začalo....

2004 - 2011... jsem byl členem Okrašlovacího spolku v Jílovém u Prahy (www.osjilove.cz), kde jsem získával zkušenosti a inspiraci.

2013 ... jsem si udělal první průzkum "terénu" v Roztokách. Zda-li je tu takový spolek, udělal jsem první nástin stanov a hledal možné činnosti, které by se tu dali dělat. Také jsem potřeboval zakládající členy.

2015 ... první neúspěšné podání na zápis kvůli byrokratickému šimlu (rozpracovaná změna zákona) - poplatek 6000,- Kč, určení osoby k podání návrhu zápisu do rejstříku

2016 ... získal jsem novou energii, návrh byl podán a úspěšně jsem založil Okrašlovací spolek Roztoky.

2017 ... začínáme první rok své oficiální činnosti lednovou procházkou.