Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme si naše město

06.04.2019

Jako každý rok se pořádá celorepubliková akce zaměřená na úklid našeho blízkého okolí. V loňském roce se zapojilo 134 854 dobrovolníků, 86 730 dětí, bylo zaregistrováno 3 295 úklidů a společnými silami se uklidilo 2 113 tun odpadů. Okrašlovací spolek a další dobrovolníci se do této akce také zapojili. My jsme uklidili nepořádek v okolí Dubečnice a remízek a louku u vysílače. Při mapování odpadů v krajině, kde by se dal uspořádat hromadný úklid, jsem však nenarazila na větší míru znečištění (pokud se vysloveně nejedná o návoz odpadu - černou skládku, kterou monitorujeme na cestě mezi Řivnáčem a Stříbrníkem, u tzv. váhy). Jednalo se spíše o drobný nepořádek, který se zvládne sesbírat do igelitové tašky třeba při procházce se psem či s kočárkem. Chtěla bych tímto pochválit občany našeho města, kteří dbají na to, aby příroda a jejich okolí byly bez odpadků a váží si dobrovolnické práce spoluobčanů, kteří drobný nepořádek čas od času sesbírají. Výrazně k čistotě našeho města přispěl i větší počet odpadkových košů, i když vídám, že ani toto nedonutí některé naše spoluobčany k tomu, aby pár kroků udělali a svůj odpadek tam umístili.

Chtěla bych ale vyzvat ty, kteří se nemohli 6.dubna zúčastnit celorepublikové úklidové akce a rádi by přispěli svým činem k hezkému prostředí, aby vzali pytlík do ruky a nestyděli se sesbírat nepořádek kolem svého domu nebo v parku, ba naopak, aby šli příkladem svým sousedům a kamarádům. Vaše práce nezůstane bez povšimnutí, vyfoťte úsek před úklidem a po úklidu a pošlete nám svoje fotky na info@osroztoky.cz a my je rádi zveřejníme na našem webu. Oceňuji také práci Technických služeb, kteří nám pomáhají nejen s odvozem nasbíraného odpadu a dobře se starají o to, aby naše město zůstávalo čisté.