Nad rybníčkem se tyčí torza vrb

19.09.2017

"U Rybníčku" je lokalita mezi Žalovem a Roztokami, kde se nachází zvláštní čtyhranná prohlubeň se čtyřmi uschlými vrbami. Většina z nás ji zná jako zastávku autobusu. Proč se asi jmenuje U Rybníčku, když se žádná z přilehlých ulic takto nejmenuje a rybníček taky nikde? Když jsme se učili krajinářství, pan profesor nám vždycky říkal něco ve smyslu: "Pátrejte po lokálních názvech, abyste se dozvěděli víc, najdete v nich moudrost našich předků, která vám pomůže předejít budoucím problémům."

Rybníček je tedy, moderní mluvou řečeno, suchý poldr, který se plní pouze při vydatných srážkách, ten náš pouze při přívalových deštích, kdy slouží jako protipovodňová ochrana. To, že přívalových dešťů máme a budeme mít stále více, je víc než jasné. Rybníček je v nejnižším místě, kam se stahuje voda z mnohahektarových polí okolo. Za ním je silnice na valu, který by mohl být jinak přívalovou vodou podemílán a v těsné blízkosti navazují rodinné domky. 

Dalším prvkem tohoto přírodního zákoutíčka jsou velmi staré vrby. Vrby a některé další mohutné druhy stromů dokáží ve své dospělosti přečerpat stovky litrů vody denně z půdy do ovzduší. Jednoduše - kořeny nasávají a průduchy v listech vypouštějí. Něco jako náš krevní oběh, ale otevřený. Někteří autoři uvádí, že mohutné dospělé stromy dokáží přečerpat až 600 litrů vody denně. Takže vynásobme to čtyřmi a máme 1200 litrů za den. Na velikost rybníčku to není moc, ale ani málo. Přesto jim někdy musí pomoci hasiči.

Vrby zde stály a sloužily svému účelu od té doby, co tu bydlím, tedy téměř čtyřicet let, ale asi i mnohá desetiletí předtím. Asi před čtyřmi lety byly ořezány, ale tento zásah tři z nich nepřežily a zahynuly. Čtvrtá bojuje o život. Vrby obecně snášejí řez velmi dobře, ale musí se dělat každé dva roky a stromy musí být dostatečně vitální. Dále by vzniklé rány neměly nikdy přesáhnout 10cm v průměru. Tyto vrby pravidelně seřezávány nebyly, a tak jim byl poslední řez skutečně tím posledním. Torza se teď tyčí nad rybníčkem a vypadají jako skupina krásných soch. I v těchto torzech může najít člověk krásu a nejenom člověk. Staré i mrtvé stromy jsou biotopem pro mnoho druhů drobných a někdy vzácných živočichů. Další funkcí, kterou vrby plnily bylo zpevňování břehu rybníčku, aby se při jeho zaplnění vodou nesesuly. Torza vrb i s kořeny nyní podléhají neúprosnému času. Až se zhroutí, budou odvezeny, jejich kořeny se rozloží a břehy rybníčku se sesunou, živočichové buď najdou nové vrby nebo zemřou.

Ale existuje řešení. Kdybychom vysázeli nové vrby kolem břehu, mohly bychom tak obnovit tuto lokalitu v její přírodní inteligenci, kdy rybníček zachycuje vodu, kterou vyčerpávají vrby, a tak zadarmo poskytují ochranu silničnímu valu a zároveň mohou poskytnout nový domov živočišným druhům, až se staré vrby obrátí v prach. A sami sobě tak můžeme dokázat, že umíme naslouchat moudrosti svých předků a využívat síly přírody ve svůj prospěch.

Autorka: Renata Bartková Sodomová