Okrašlovací spolek v Roztokách plánuje zasazení památného stromu Spolupráce

26.02.2018

V Roztokách již rok působí místní Okrašlovací spolek. Je to nepolitický, neziskový svaz občanů, který navazuje na tradice okrašlovacích spolků zakládaných na přelomu 18. a 19. století. Na podzim spolek zahájil cyklus vzdělávacích přednášek za dobrovolné vstupné, jejichž výtěžek je následně investován do zvelebovacích aktivit v Roztokách.

První letošní přednáška byla o kachlových kamnech

Letošní činnost spolku byla zahájena 20. února odbornou přednáškou o kachlových kamnech, kterou provázela členka Okrašlovacího spolku Roztoky Mgr. Jitka Šrejberová, Ph. D. Vybrané vstupné bude použito na vysazení památného stromu k příležitosti 100 let založení Československého státu. "My máme zájem obnovovat a podporovat naše tradice, které nás spojují s minulostí a na co se někdy zapomíná. A jedna z těch věcí jsou i kachlová kamna," řekl předseda Okrašlovacího spolku Roztoky Jiří Macák.

Lípa, sakura, nebo dub

"Naším cílem je zasazení stromu Spolupráce, mohla by to být lípa, nebo třeba sakura či dub, to je jedno, jde zkrátka o to zasadit ve spolupráci lidí památný strom. Ještě není definitivně rozhodnuto kde, zatím se hovořilo o Tyršově náměstí, nebo Žalově," dodal předseda Macák. Idea okrašlování podle něj znamená budování sounáležitost s místem, kde člověk žije. Spolek se zaměřuje na obnovení a zkrášlení předem vytipovaných míst, zřizování nových estetických prvků v krajině, organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody, či pořádání kulturních akcí. V praxi se v minulém roce kromě přednáškové činnosti věnoval například úklidu Roztok a okolí, nebo pořádání hromadných procházek.

Nestyďte se a napište

"Jsme vděčni za náměty. Například když se dovíme, že je někde nějaký zapomenutý křížek, tak ho můžeme s pomocí města zvelebit. Naším cílem je spolupráce napříč společenstvím, s městem, s neziskovkami, i dalšími lidmi," řekl dále předseda Macák.Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR. "Kdyby vás napadl nějaký nápad, čím okrášlit naše Roztoky, Žalov, Tiché údolí, Řivnáč, Levý Hradec a okolí, tak se nestyďte a napište," zní poselství spolku. Kontaktovat jej můžete na mailu info@osroztoky.cz, nebo na mobilu 604 242 959. 


Soňa Brunnerová

Zdroj: nasregion.cz (https://nasregion.cz/zapad/okraslovaci-spolek-v-roztokach-planuje-zasazeni-pamatneho-stromu-spoluprace?fbclid=IwAR1aYUJXjZsPNWubKSt7kvGt5UQZ9R_32dfZNpCmSbarlE-v78B4wTtV50I)