FESTERO 2019

02.09.2019

V neděli 1. září proběhl v parku na Tyršově náměstí výroční 10. ročník řemeslnických trhů FESTERO. Od 10 do 18 hodin zde byly stánky s pestrým řemeslným zbožím, praktické ukázky řemesel, vyřezávaný kolotoč, lukostřelba a různé hry. Nechybělo pivo a klobásy. Za slunného počasí tak začal dopolední blok zaměřený na rodiny s dětmi, kterých se na místě sešlo nejvíce. Střídaly se bravurní artistické výstupy kejklíře Erika a pohádky loutkového divadla "Kubko" jehož scéně dominoval velký vyřezávaný koráb plný krásných loutek. Do aktivní spolupráce, děje, vtáhli děti i dospělé diváky. Před pálícím sluncem jsme prostor pro diváky přemístili do příjemného stínu stromů kde pro osvěžení byly vaky s vodou. Předělem mezi prvním a druhým blokem byl koncert začínající hudební skupiny Vivid Eyes, která je složena z hudebníků zformovaných v roztocké hudební škole. Mladá kapela představila vlastní tvorbu a jejich hudba přilákala i starší publikum. Během koncertu se zcela změnilo počasí. Hudebníci začínali hrát za letního parna a končili vydatným potleskem a nástupem deště. Tak skončil dopolední slunný královský blok Zuzky a Davida J.

Ve 14.30 začal program Okrašlovacího spolku Roztoky, který představil návštěvníkům práci a cíle spolku a pozval diváky na program, věnovaný Roztokám, jejich zajímavostem a historii. Déšť neustupoval a návštěvníci se schovali pod stromy v parku, které jim opět poskytly útočiště. Po úvodním slově začala historická módní přehlídka skupiny Gloriet. Diváci se zájmem sledovali komentované modely, která začínaly v pravěku a končily v 19.století, kdy Roztoky zažily významný stavební rozkvět. Kvůli sílícímu dešti diváků sice ubylo, ale část statečných zůstala. Před následující divadelní hrou "Pravá pověst o Levém Hradci" od roztockého Liduščina divadla, jsme před podium přenesli letní altán a mezi herci a věrným publikem se utužila domácí atmosféra. Vzhledem k lijáku jsme dalším účinkujícím nabídli, že jejich vystoupení zrušíme. Kouzelník Grino, Lukáš Pavlásek i Jiří Krampol se ale shodli, že když diváci zůstávají i v tak nevlídném počasí, chtějí pro ně vystoupit. Takže kouzelník Grino předvedl svá neuvěřitelná kouzla a vyčaroval i hrdličky! Lukáš Pavlásek diváky rozesmával ukázkami ze svých veselých knížek pro děti a na závěr Jiří Krampol zavzpomínal na dobu, kdy žil v Roztokách a na blízké Okoři. Vyprávěl o pozitivním vztahu k našemu městu a prozradil, kde je magické místo, kam chodí čerpat energii. Jeho vystoupení zpestřovala zpěvačka Bea Albrecht, která do písniček zapojovala diváky. V 18 hodin byla vydatně smáčená akce ukončena.

Děkujeme Středočeskému kraji a Městu Roztoky za podporu a pomoc při organizaci festivalu. Děkujeme všem divákům, účinkujícím i stánkařům za účast, i statečnost J.

Na další setkávání se s vámi těší,

Okrašlovací spolek Roztoky
www.osroztoky.cz