Slavnostní přání lípě ke 100. výročí naší státnosti, email do budoucnosti.

01.11.2018

Na podzim roku 2017 jsme začali první jednání jejichž cílem se v neděli 28. října 2018 po 14 hodině stala společensko-kulturní akce u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky. Společná oslava nově vysazené lípy a kamene s vytesaným letopočtem 1918-2018.Počasí bylo obdobné jako v ten den roku 1918, déšť, cca 5°C. Tedy nic, co by nás naplňovalo optimismem o velké účasti. Navíc probíhaly podzimní prázdniny. ALE výsledek předčil naše očekávání. Zhruba padesát lidí odložilo pohodlí a přišlo lípě nahlas, i v duchu, popřát. 

Členka Okrašlovacího spolku Ludmila Macáková Razimová, která celou oslavu moderovala, uvítala přítomné: "Vážení sousedé, milí přátelé Roztok, scházíme se dnes při výjimečné události. Dnes je to právě sto let, kdy byla založena Československá republika a kdy byl poprvé zvolen a jmenován československý prezident." Následovalo shrnutí událostí 700 let které této výjimečné události roku 1918 předcházely. Proč se stala národním stromem právě lípa, bloky přání lípě a slova ke stému výročí od starostů, zástupců vedení města, občanské společnosti a vzácných hostů. Slavnost ukončilo slavnostní odhalení a společné zalévání. Hrála a zpívala kapela "Johnny's Blues - band".

První historicky doložený český panovník kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců , který se svou ženou Ludmilou, založil první český kostel (Svatého Klementa na Levém Hradci) u kterého lípa poroste. Bořivoj (Pepa Pösinger) k výběru stromu pronesl: "Lípa patřila mezi jeden ze dvou stromů, které naše "evropské" kmeny uctívali od nepaměti. Druhým stromem byl dub. Dohromady s lípou tvořily silnou významovou dvojici. Dub zastával roli mužského prvku, lípa ženského". Později lípě popřál: "Lípo, jednou budeš pro svou vůni, půvabnou korunu i vlídný stín symbolem ochrany, pomoci a lásky. Odežeň od Roztok zlé duchy a svojí energií zbav roztocký lid chmurných myšlenek."

První král, který získal český královský titul dědičně kníže Přemysl Otakar I. (Radovan Kaderka) o lípě řekl: "Dub byl stromem českých, a tedy i německých králů. Postupem času je ale dub spojován s německým národem a lípa se slovanským". V bloku přání pak popřál lípě takto: "Přeji ti, lípo, ať stojíš vždy hrdě, s hlavou k slunci vztyčenou; jak ty, tak naše zem."

Slova k výběru lípy přednesl v cylindru i první prezident Tomáš Garrigue Masaryk (Ondřej Rajmon): "Na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848 se lípa stala stromem Slovanů i oficiálně. Od té doby ji za svůj národní strom považujeme i my Češi." TGM pak lípě popřál takto: "Lípo, buď symbolem demokracie v naší republice a připomínej, že demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti."

Na závěr akce popřál lípě i Okrašlovací spolek Roztoky, Jiří Macák a Renáta Bartková Sodomová: "Milá lípo, vítáme tě mezi námi a přejeme ti, abys dozrála v síle a kráse a stála tu na památku dlouhá léta. Přines našemu městu další staletí rozkvětu v klidu a ve tvém stínu."

Všechna následující slova a přání budou k vidění přes náš web www.osroztoky.cz :

 • Vojtěch Sedláček, první starosta Roztok po roce 1989,
 • Martin Štifter, starosta města 1994-2002 a zástupce Skautského střediska Lípa,
 • Jan Jakob, starosta od roku 2010 dosud,
 • Tomáš Novotný, místostarosta 2010 dosud, zároveň předseda Asociace turistických oddílů mládeže České republiky, od roku 1989 zastupitel Roztok,
 • Marie Dvořáková (Šlancarová), dlouholetá zastupitelka, místostarostka 2014-18,
 • René Šmíd, sbor dobrovolných hasičů, zastupitel 2018...
 • Tomáš Zdéblo, spolek Jestřábník,
 • Jaroslava Weberová, kronikářka města Roztoky,
 • Martin Švarc, starosta TJ Sokol Roztoky,
 • Lenka Červenková, zakladatelka vzdělávacího centra Lexík,
 • Kateřina Tomková, Archeologický ústav AV ČR Praha,
 • Jaroslav Kolcun, spolek Equilibrium Education (Jujutsu klub pro děti),
 • Jiří Macák, Okrašlovací spolek Roztoky,
 • Jitka Tichá, sdružení ROZTOČ, zastupitelka 2014-18 i dříve .-)
 • Vladislava Drdová, svaz postižených civilizačními chorobami, Město pro život, zastupitelka 2018...


Zajímavost: sadební jámu pro lípu nám vykopal=daroval Archeologický ústav AV ČR, Praha.

DĚKUJEME v první řadě místostarostovi Tomáši Novotnému, archeoložce Kateřině Tomkové a Archeologickému ústavu akademie věd ČR Praha, odboru ŽP MěÚ Roztoky paní Burgetové a Revákové, děkujeme za dar lípě radě města Roztoky, panu Karlu Vlčkovi, Andreji Šrejberovi... Velké díky má od nás! Martin Brejnik, Ondřej Rajmon, Radovan Kaderka, Pepa Pösinger, vedoucí knihovny Michal Špaček, Jiří Novotný alias GRINO... Poděkování za zvuk Radkovi Fenešovi a kapele Jana Hnyka! Za horké nápoje rodině Skalických a za propečené klobásy Tomíkům! Za lavice, stoly, značení, panu Sládkovi z Technických služeb. Vedoucímu strážníku Petru Veverovi za vymezení parkování a asistenci Městské Policie. Panu Jiřímu Pištěkovi za souhlas s použitím krásného leteckého záběru Levého Hradce. A všem na akci pod deštníky i bez nich! Díky všem kteří společnému stromu byť i "jen" přáli a přát budou 😊

Okrašlovací spolek Roztoky

(tým Lípa - Jiří Macák, Ludmila Razimová, Renáta Bartková, Jitka Šrejberová)